Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Puntíkovaný šátek

Stránky tradiční hry po Brně pořádané rovery střediska Řehoře Mendla

Šaolinova úžasná detektivní hra subjektivním okem jednoho z hráčů

Dostal jsem lístek, na kterém stálo, že 17. 1. 2003 vyjde v 17:30 z domu na Nádražní 8 tajná agentka, která se našemu týmu pokusí nenápadně předat zprávu. Náš tým se tedy sešel několik minut před půl šestou a pozorně jsme sledovali, co se bude dít.
Asi minutu před stanoveným termínem vyšla z domu osoba, která však nejevila nejmenší známky toho, že by nám chtěla něco předat. Zklamaně jsme se vrátili a čekali dál. Asi po pěti minutách k nám přišla skutečná agentka a „velmi nenápadně“ nám dala instrukce, že máme zachránit agenta Roberta Křižáka, který byl unesen dne 1. 12. 2002 z prostor Brněnské galerie. Pokračovala v cestě přes Masarykovu ke Staré radnici, přičemž na „nenápadná místa“ schovávala další zprávy.
Tak jsme se dozvěděli, že máme ukořistit dopis, který se nachází v jednom z opěrných pilířů kostela sv. Jakuba, ale že máme dávat pozor, neboť v tomto prostoru operuje konkurenční skupina. Začala velká honička po městě. Nakonec se nám ho podařilo získat. Hlásal, že další zprávu najdeme u památníku brněnského dramaturga, režiséra a knihovníka, který se vlastním jménem jmenoval Antonín Vančura, jehož iniciály jsou J. M.
Odtušili jsme, že jde o Jiřího Mahena, a tak jsme se šli zeptat na informace knihovny. Zde nám řekli, že jeden památník se nachází v Masarykově Čtvrti, a když jsme namítali, že tak daleko to nemůže být, bylo nám řečeno, že má pamětní desku také na Solniční.
Když jsme však bez úspěchu prohledali okolí pamětní desky, nenapadlo nás nic chytřejšího, než podívat se do Masarykovy Čtvrti. Po cestě na šalinu jsme našli zprávu jiné skupiny a ještě jednu zprávu z úplně jiné hry. Tam jsme po dlouhém hledání našli památník, ale samozřejmě bez zprávy. Otevřeli jsme tedy obálku s nápisem „otevřít pouze v nouzi“, kterou jsme dostali společně s první zprávou. V ní bylo Šaolinovo číslo. Poté, co jsme mu zavolali, jsme se dozvěděli že existuje ještě třetí památník, který stojí naproti Janáčkovu divadlu. Tak jsme se k němu za velkého zuření odebrali. Byla tam schovaná zpráva s nějakou velmi zajímavou šifrou a s poznámkou, ze klíč k šifře najdeme u památníku dvou prozaiků, kteří se proslavili dramatem Maryša.
Usoudili jsme, že to budou bratři Mrštíkové. Zeptali jsme se jednoho kolemjdoucího páru, jestli neví, kde to je. Odpověděli nám, že divadlo Bratří Mrštíků je na Lidické. Došli jsme tam, ale žádný památník tam nebyl.
Mezitím nám Šála napsal, že se máme vrátit do klubovny. Sotva jsme se uřícení vrátili, byli jsme, aniž by nám bylo cokoliv řečeno, připojeni k jiné skupině. Nakonec jsme se dozvěděli, že máme najít padělatele Picassových obrazů, který má zprostředkovatele na nádraží. Tam stáli (mimo jiné) dva lidé, kteří drželi katalogy obrazů a naším úkolem bylo poznat Picassovy obrazy a jít na adresu, která u nich byla napsaná – Lujie Kopastová, Brno, Čápkova 21.
Když jsme tam došli, už tam byly zbývající dvě skupiny a Julie převlečená za opilého padělatele. Tak jsme ji společným úsilím odvedli do klubovny.
Tam následovalo slavnostní zakončení hry a vyhlášení vítězů. Nakonec dostal každý legitimaci agentů.
Tato hra byla velmi zajímavá a i přes menší nedostatky mohu říct, že se Honzičákovi povedla (:-)).

Vojta

Tady jsme začínali Mahenův památník na Solniční Cizí zpráva Mahenův památník v Masarykově Čtvrti Správný Mahenův památník
Čmelda usnul v šalině Padělatel obrazů Návrat s padělatelem Zakončení v klubovně Legitimace agentů

Zpět na úvodní stranu

Vytvořil Vojťák • O webuAdmin • Aktualizace: 25. ledna 2018 v 19.30