Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Puntíkovaný šátek

Stránky tradiční hry po Brně pořádané rovery střediska Řehoře Mendla


Milí výrobci,
konečně jsme obdrželi zprávu od Velkého šéfa, že máte vyrobeno dostatek kvalitního materiálu a může tedy dojít k předání zásilky našim dealerům. Předpokládám, že ji máte všichni dostatečně uschovánu v bezpečnostním obale, ale podle toho, co mi Velký šéf říkal, jste všichni natolik zkušení, že by vše mělo proběhnout v naprostém pořádku.
Důvodem ukrytí materiálu právě v kartáčcích na zuby je zvýšená péče o chrup v tomto městě, proto předpokládám, že nemůže dojít k jakémukoliv podezření ze strany policie.
Přesto přikládám jednoduchý náčrtek správného umístění v trupu kartáčku, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění důsledkem špatného vyvážení apod.

Kartáček

K předání dojde dnes přesně v 18.00 před budovou CVČ v Lužánkách, kde by měli čekat naši dealeři. Ti vám dají smluvenou částku, kterou předáte Velkému šéfovi.
Tvařte se maximálně nenápadně!Milí dealeři!
Právě jsme skončili s výrobou požadovaného množství materiálu. K předání dojde dnes přesně v 18.00 před vchodem budovy CVČ v Lužánkách. Naši výrobci vám zásilku předají v nenápadném obalu ze zubního kartáčku.
Důvodem ukrytí materiálu právě v kartáčcích na zuby je zvýšená péče o chrup v tomto městě, proto předpokládám, že nemůže dojít k jakémukoliv podezření ze strany policie.
Přesto přikládám jednoduchý náčrtek správného umístění v trupu kartáčku, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění důsledkem špatného vyvážení apod.

Kartáček

Výrobcům předejte přiložené peníze, neměl by vzniknout žádný problém.
Zákazníky jistě naleznete na Čáře nebo v okolí jiných známých center, již se mnozí sháněli po novém materiálu. A nezapomeňte na hlavní cíl vaší práce: omámené zákazníky odvádějte do šéfovy velkovýrobny, dochází nám lidé a práce je čím dál víc. Čím víc matroše, tím víc zákazníků a víc peněz – má to náš Velký šéf skvěle vymyšleno!
Hlavně buďte velmi opatrní, snažte se tvářit co nejvíc nenápadně! Ale co říkal Velký šéf, podle všeho již máte mnoho zkušeností s podobnými akcemi.Milí narkomani,
podle všeho vám již dochází fet, jste ve strašným absťáku, všechno vás bolí a již nemáte ani sílu si „vydělat“ na další materiál. Jste jen ubohé trosky, stíny vašeho minulého „já“.
Mám však pro vás bezva tip: dnes přesně v 18.00 dojde před vchodem budovy CVČ v Lužánkách k předání zásilky mezi výrobci a dealery. Když počkáte, až k předání dojde, můžete mít plno fetu zadarmo! Možná jich bude víc, ale jste to vy, kdo má absťák, strašnou chuť si konečně něco šlehnout. Vrhněte se na ně, jakmile dojde k předání. Ale pozor: výrobci použili nenápadného ukrytí materiálu v zubních kartáčcích, proto raději přikládám náčrtek přesného umístění v obalu.

Kartáček

Než dojde k předání, ukryjte se někde poblíž s dobrým výhledem na místo činu. Do té doby nic nepodnikejte!
Váš přítel a ochránce Velký šéfMilá policie,
vím, jak vám je: platy jsou malé, ocenění za překonávání nebezpečných situací žádné a jediné, čím vás občané obdarují, jsou přisprostlé vtipy na vaši adresu.
Ale já mám pro vás skvělou nabídku, jak si „přivydělat“ pár tisíc dolarů.
Mám informace, že dnes přesně v 18.00 dojde před vchodem do budovy CVČ v Lužánkách k předání zásilky fetu mezi výrobci a dealery. A kde je fet, tam se točí i peníze. Mnoho peněz!
Sice byste se měli více starat o zabavení ilegálního materiálu, ale to můžete zvládnout později. Pro vás jsou teď důležité peníze. Schovejte se poblíž místa předání tak, abyste měli dostatečný přehled o dění. Nezačínejte nic dřív! Poté, co přejde k předání, obkličte a odchyťte pokud možno všechny výrobce, kteří nyní budou mít u sebe peníze za fet. Dealerů (budou mít na pravé ruce poznávací znamení) si všímat nemusíte, pravděpodobně se rozprchnou hned, jak uvidí policii. Jsou to amatéři, nemohou vás napadnout. Na místo by se měl dostavit můj bankéř (bude mít světelné znamení), kterému předávejte VŠECHNY peníze, které se vám podaří ukořistit. Zisk si poté spravedlivě rozdělíme. Zrádci budou potrestáni, nepokoušejte se o podfuk!!!
Váš milující Velký šéf

Zpět na zprávy


Zpět na Bílá holčička

Vytvořil Vojťák • O webuAdmin • Aktualizace: 25. ledna 2018 v 19.30