Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Puntíkovaný šátek

Stránky tradiční hry po Brně pořádané rovery střediska Řehoře Mendla

Řachlé zrcadlo – pátek Třináctého února

Po jednoleté pauze proběhl další, v pořadí již šestý ročník tradiční roverské hry po Brně pořádané střediskem „Řehoře Mendla“, tentokrát s přiléhavým názvem Řachlé zrcadlo.

Proč píši přiléhavý název? Hra proběhla v nešťastný den pátek Třináctého února a už v úvodním motivačním videu se účastníci dozvěděli, v čem je problém – organizátorům se na poslední přípravné schůzce rozbilo zrcadlo, což znamená jediné: sedm let neštěstí!

Proto cílem čtyřicítky účastníků rozdělených do šesti herních skupin (Lúzři, Zatracenci, Ubožáci, Zoufalci, Bídníci a Tragédi) bylo od půl šesté večer do půl jedné v noci projít sedmi „lety neštěstí“, během nichž se účastníci snažili získat co nejvíce střepů a následně co největší zrcadlo poskládat, aby tak neštěstí odvrátili z dalších let.

Každý „nešťastný rok“ byl na motivy nějaké pověry – černá kočka, projití pod žebříkem, či vykročení levou nohou, což se promítlo i v úkolech, které skupina musela řešit. Takto si mohla vyzkoušet, jaké to je viset jako oběšenec na lanech, rozmrazovat vlastním tělem kostku ledu nebo mít za zády Smrtku s kosou. A běda tomu, kdo se o půl kroku zpozdí za ostatními!

Sedmý – závěrečný – rok proběhl na Kraví hoře, kde se strhla ohromná bitva s koulemi a štíty o poslední střepy. Každá ze šesti skupin chtěla totiž složit co největší zrcadlo a stát se tak Pánem zrcadla. Toto se podařilo Tragédům a jim patří dík za to, že skončili období neštěstí a nastolili čas pohody a hojnosti – po akci se všichni přesunuli do tělocvičny na Biskupské gymnázium, kde pokračoval program herní, filmový a jinak kulturní až do ranních hodin.

Řachlé zrcadlo, stejně jako i minulé ročníky s názvy Zelený žabák, Vymazaná škebla, Bílá holčička a další, je hra pro rovery a další spřízněné duše ve věku nad patnáct let. Tyto organizátoři sami rozdělí do hracích skupin tak, aby byli nejlépe s lidmi, které dosud neznali. Účastníci totiž nejsou pouze z jediného oddílu či střediska, ale poslední roky se zapojují roveři i širší veřejnost z celého Brna i z jiných měst včetně Prahy. Hra má vždy určitý příběh, který se prolíná různými úkoly na týmovou spolupráci, logické uvažování a bystrost, nechybí ani akční prvky a určitá dávka recese. Přesto hlavním cílem akce zůstává především spolupráce v týmu a propojení roverů a rangers napříč středisky.

Za organizační tým Lucka Procházková – Potápka


Zpět na Řachlé zrcadlo

Vytvořil Vojťák • O webuAdmin • Aktualizace: 25. ledna 2018 v 19.30